Kontaktinformasjon


Midt-Telemark kyrkjelege fellesråd/Bø kyrkjekontor

Besøksadresse: Kyrkjevegen 78, 3800 Bø i Telemark
Postadresse: Kyrkjevegen 78, 3800 Bø i Telemark

Telefontid: Måndag-fredag kl.09-15

Besøkstider: Måndag-torsdag kl.10-14. Fredag stengt.

Telefon: 35 06 10 40
Epost: post@mtkyrkje.no

  

Nes menighetshus og kyrkjekontor 

Besøksadresse: Holmenvegen 46, 3810 Gvarv. 

Postadresse: Holmenvegen 46, 3810 Gvarv

Telefontid: Måndag-fredag kl.9-15

Telefon: 35 10 11 20

E-post: post@sauherad.kyrkja.no

Heimeside: www.helsing.no


Besøksadresse til kyrkjene:

Bø kyrkje og Bø gamle kyrkje: Kyrkjevegen 62, 3800 Bø i Telemark

Nes kyrkje: Nesvegen 7, 3810 Gvarv

Sauherad kirke: Krossvegen 4, 3812 Akkerhaugen

 

 

 

 

Sokneprest

Axel Jørgen Bugge

454 77 020

Send e-post

Kantor

Bruno Hageman

948 55 033

Send e-post

Kyrkjetenar/ Kyrkjegardsarbeidar

Håkon Holtar

906 16 806

Send e-post

Kapellan

Per Inge Bergem Håland

91789097

Send e-post

Kyrkjeverje

Angelika Faber Karsrud

410 28 633

Send e-post

Kyrkjetenar/Kyrkjegardsarbeider

Jan Odden Kåsin

911 78 292

Send e-post

Sokneprest

Anne-Inger Lunner

35 10 11 20

480 61 672

Send e-post

Kontorfullmektig

Dagne Mo

35 06 10 40

404 31 829

Send e-post

Kyrkjetenar/ Kyrkjegardsarbeidar

Per Johan Nordvik

913 89 533

Send e-post

Kyrkjetenar

Kjetil Nyhus

951 74 938

Send e-post

Korleiar

Grete Hasselgård Sele

915 56 348

Send e-post

Kyrkjegardsarbeider

Falke Solberg

93294066

Send e-post

Trusopplærar/Menighetssekretær Sauherad og Nes

Signe Vreim Østtveit

35 10 11 20

971 82 146

Send e-post