Nes kyrkje


Nes kyrkje, Gvarv, Sauherad ligger i Sauherad og Nes sokn i Midt-telemark kommune. Den er bygget i mur og ble oppført i 1180. Kirken har langplan og 170 sitteplasser. Kirken har vernestatus automatisk fredet (før 1650). Arkitekt: ukjent

Nes kirke er en romansk steinkirke med et rektangulært skip og et lavere og smalere kor. I vest er et tårn og ved koret et sakristi. Skipet har sør- og vestportal og koret har sørportal. Det er særlig utsmykningen til disse tre portalene som gjør kirken så spesiell. De er rikt utsmykket med figurrelieffer, bl.a. Sigurd som dreper dragen Fåvne, løve som holder et mannshode, Gunnar i ormegården. Portalene har også andre ornamenter, søyler og dekorerte kapiteler.

Interiørets særpreg er alle kalkmaleriene fra middelalderen og fra 1700-tallet. I koret er vegger og hvelv dekket av middelalderske kalkmalerier med draperier langs nedre del av veggene, og medaljonger over. På korets østvegg er Marias himmelkroning og i hvelvet er Kristus Majestas omgitt av de fire evangelistene. I nedre del av hvelvet er scener fra Peter og Paulus liv. I skipet er det 1700-tallets veggdekor som dominerer; Over korbuen er et stort Fredrik 4.s kongemonogram. På hver side av korbuen står en prest og en soldat på hver sin malte pilaster flankert av to store skriftfelt. Altertavlen er en rikt utsmykket renessansetavle med portalornamentikk og malte scener fra gammeltestamentet i buenisjene og korsfestelsen i hovedfeltet. Prekestolen er fra samme tid og har portalmotiv i to etasjer adskilt av rankestaver.

Teksten er henta fra www.kirkesok.no. Kilder: Kilde: Ekroll, Ø. og Stige, M. (2000) Kirker i Norge, bn. 1, Oslo

Adresse: Nesvegen 7, 3810 Gvarv

Tilbake