Prisar


Festeavgift og tenester ved kyrkjegardane

Festeavgift: Kr. 300,- pr. grav pr. år. Fakturering kvart 5.år (kr.1500,-).
Oppretting av gravminne: Kr. 750,-
Fjerning/sletting av gravminne: Kr. 750,-                                                                                           

Gravstell: Kr. 1600,-

Tilbake